Александра, Владимир, Наталия

Шелеховский район

Анкета Александра: http://www.usynovite.ru/child/?id=a2kwr-cb5s

Анкета Владимир: http://www.usynovite.ru/child/?id=a2kwr-chhc

Анкета Наталия: http://www.usynovite.ru/child/?id=a2kwr-c4u8